NaviFleet-GARMIN

Olisiko kätevää lähettää kuljettajille viestejä suoraan ajoneuvon näytölle?

NaviFleet - GARMIN tarjoaa paikannuksen, kuljettajien työtuntien, yli 20 raportin ja CAN-tuen lisäksi myös viestinnän ajojärjestelijän ja kuljettajan välille: nopeasti ja helposti hyödyntäen Garmin-navigaattoria!

Autoon asennettavan laitteiston lisäksi, pakettiin kuuluu laadukas ja helppokäyttöinen Garmin-navigaattori, jonka kautta kuljettajien kirjautumiset ja viestintä tapahtuu. Työaikaseurannan avulla saadaan eriteltyä myös työpäivien aikana tapahtuvat työtehtävät: esim. lastaus ja purkaus, tauot, huollot jne. Tämän ylivoimaisesti suosituimman NaviFleet-tuotepaketin käyttöönotto on yksinkertaista ja nopeaa.


NaviFleet - GARMIN pakettiin kuuluvat seuraavat ominaisuudet:

  • Reaaliaikainen paikannus (8 eri karttapohjaa)
  • Historiatiedot ja pysähdykset
  • POI-asiakaskohteet (luo ja nimeä kohteita)
  • Autojen ryhmitys
  • Käyttäjien lisääminen
  • Sisäänrakennettu CAN-tuki
  • Laaja raportointipalvelu: yli 20 erilaista
  • Työaikaseuranta: monipuolinen
  • Viestintä: kaksisuuntainen ajojärjestelijän ja kuljettajan välillä
  • Huoltopäiväkirja ja reittisuunnittelu

Tehosta ajojärjestelijän ja kuljettajien työpäiviä karsimalla pois turhat puhelut!

Haluatko liittää kaikki yrityksen työntekijät saman työaikaseurannan piiriin? Lue lisää.

Nyt NaviFleet - GARMIN palveluun voidaan liittää mukaan myös digipiirturin etäluku!